Om oss

På Grandab är vi specialister på att identifiera och förvärva fastigheter och bolag med utvecklingspotential. Genom aktiv förvaltning och strategisk utveckling skapar vi långsiktig värdetillväxt. I flertalet projekt går vi in som medinvesterare och riskdelande partner.

Grandab är ett partnerägt bolag som grundades 2013.
Sedan dess har bolaget växt med både medarbetare och mer omfattande uppdrag. Vår samlade expertis, lokala kännedom, breda kontaktnät och erfarenhet av fastighetsinvesteringar i kombination med mikro- och makroekonomisk analys inför varje enskild investering ligger till grund för vår investeringsstrategi.

Vår verksamhet präglas av entreprenörskap, engagemang och affärsmässighet vilket utmärker alla affärer vi är delaktiga i.