Utvecklingen av Skeppsbron

350-400  mkr

25 000  kvm

3  år

Ort:
Göteborg

Lokalarea:
ca 25 000 kvm hotell och kontor

Grandab agerade byggherreombud för Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv i omdaningen av fastigheterna inom Vallgraven 52:4 och 52:5 på Skeppsbron i centrala Göteborg. Projektet omfattade ombyggnation och uthyrning av sammanlagt 25 000 kvm och hade en projektkostnad på ca 400 mkr. Fastigheterna är fullt uthyrda och projektet är avslutat.