Nordstaden 13:7

2 700  kvm

Ort:
Göteborg

Lokalarea:
ca 2 700 kvm kontor

Fastigheten förvärvades vid årsskiftet 2014/2015 av ett konsortium bestående av Grandab Management AB, Profura Fastigheter AB, H.A Bygg AB, FL Fastigheter AB samt några privata investerare.

Fastigheten förvärvades med syftet att grundförstärka byggnaden, renovera samtliga lokaler, marknadsanpassa hyrorna samt konvertera del av byggnaden till bostäder.

Lokalerna hyrdes ut till bl.a. Sjögren Arkitekter, Göteborgs Lokallots, 57 Footwear samt A+A Communications.

Fastigheten avyttrades genom bolagstransaktion till Sigillet Fastighets AB den 23 mars 2018.

– Vi är glada att få förvärva en attraktiv och nyrenoverad fastighet i ett av Göteborgs bästa lägen som väl kompletterar vårt befintliga bestånd, säger Henrik Nilsson, vd på Sigillet Fastighets AB.