Grandab Fastigheter

9 300  kvm

Ort: Göteborg

Grandab Fastigheter startade 2018 och har som målsättning att förvärva, utveckla och förvalta lager/industri, kontor och bostäder med utvecklingspotential, i och kring Göteborg, till ett värde av ca 1 miljard SEK.

Grandab Fastigheter är ett joint venture mellan Grandab Management och Revcap. Revcap är ett Europeiskt investeringsbolag som fokuserar på att förvärva små och medelstora fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar i joint venture-strukturer tillsammans med specialiserade och medinvesterande partners.

Grandab Fastigheters innehav består idag av fastigheterna Värjan 16 i Alingsås (5 961 kvm) samt Krokslätt 34:18 i Göteborg (3 346 kvm kontor).