Gastuben

6 000  kvm

Fastighet/Kommun:
Gastuben 3 / Mölndal

Lokalarea:
ca 6 000 kvm (kontor)

Förvärvsdatum:
Februari 2014

Försäljningsdatum:
Juni 2015

Gastuben 3 är belägen vid Åbroområdet i Mölndals kommun. Fastigheten förvärvades av Grandab Management AB tillsammans med investerare i februari 2014 med vetskapen om att ett befintligt hyresavtal med AstraZeneca skulle löpa ut under våren 2015.

Fastigheten förvärvades med syftet att hyra ut ca 2 000 kvm per år under tre år och därefter avyttra fastigheten.

I mars 2015 tecknades ett nytt långt hyreskontrakt avseende hela fastigheten med Santa Maria AB och Paulig Professionals vilka tillsammans hade ambitionen att samlokalisera sig i nya verksamhetsanpassade lokaler. Anpassningen av lokalerna startade omedelbart och hyresgästerna fick tillträde den 1 februari 2016.

Under ombyggnationen förvärvades fastigheten av Klövern, ett förvärv som skedde som bolagstransaktion sommaren 2015.