Fersen

14 000  kvm

Ort: Göteborg

Grandab är delinvesterare i och LAMP (Local Asset Management Partner) till delar av Brunswick Real Estates portfölj Fersen och förvaltar i detta sammanhang kontor, butiker, restauranger m.m. om drygt 14 000 kvm i Göteborgs kommun. Uppdraget har funnits med sedan bolagets start och är grunden för dagens samarbete med Brunswick. 

Grandabs uppdrag innefattar utformning och genomförande av affärsplan, fastighetsutveckling samt kommersiell och teknisk förvaltning.