Fastighets AB Regio

83 000  kvm

Ort:
Västra Sverige

Grandab är delinvesterare i och LAMP (Local Asset Management Partner) till Fastighets AB Regio med Tredje AP-fonden som huvudägare. Regio startades hösten 2015 med fokus på kontors- och handelsfastigheter i växande regionstäder med ambitionen att skapa hög och stabil avkastning genom långsiktigt och aktivt ägande.

Grandabs uppdrag innefattar utformning och genomförande av affärsplan, fastighetsutveckling samt kommersiell och teknisk förvaltning.