Här finner du kontaktuppgifter för
dig som hyresgäst.

Serviceanmälan
MBA Fastighetsservice

Vardagar 07:30-16:00
www.mbafast.se
Eller +46 (0) 31 22 05 54

Serviceanmälan, jour
Spikbussen
+46 (0) 520 330 14

Kontrakts-/ekonomifrågor
Jesper Lindö

jesper@grandab.com
+46 (0)706 18 65 08

Serviceanmälan
vardagar 07-16
MBA FASTIGHETSSERVICE

 

Via Estate logs: https://issues.estatelogs.com/new

 

Vid brådskande ärenden under kontorstid ring +46 (0) 31-22 05 54

Serviceanmälan, jour
+46 (0)734-16 04 40

 

Vid brand, fara för liv eller hälsa samt pågående brott ring alltid 112.

Kontrakts-/ekonomifrågor
Jessica Johansson
jessica@grandab.com
+46 (0) 709 92 36 24

Serviceanmälan
vardagar 07-16
MBA FASTIGHETSSERVICE

 

Via Estate logs: https://issues.estatelogs.com/new

 

Vid brådskande ärenden under kontorstid ring +46 (0) 31-22 05 54

Serviceanmälan, jour
+46 (0)734-16 04 40

 

Vid brand, fara för liv eller hälsa samt pågående brott ring alltid 112.

Kontrakts-/ekonomifrågor
Jesper Lindö

jesper@grandab.com
+46 (0)706 18 65 08

Serviceanmälan
vardagar 07-16
MBA FASTIGHETSSERVICE

 

Via Estate logs: https://issues.estatelogs.com/new

 

Vid brådskande ärenden ring +46 (0) 31-22 05 54 eller 0734 16 04 40

Serviceanmälan, jour
+46 (0)734-16 04 40

 

Vid brand, fara för liv eller hälsa samt pågående brott ring alltid 112.

Kontrakts-/ekonomifrågor
Jesper Lindö
jesper@grandab.com
+46 (0)706 18 65 08

Serviceanmälan
vardagar 07-16

MBA Fastighetsservice

www.mbafast.se
Eller +46 (0) 31 22 05 54

Serviceanmälan, jour
+46 (0) 734 160 440

 

Vid brand, fara för liv eller hälsa samt pågående brott ring alltid 112.

Kontrakts-/ekonomifrågor
Jessica Johansson
jessica@grandab.com
+46 (0) 709 92 36 24

Serviceanmälan
Riksbyggen

http://www.riksbyggen.se/
Eller +46 (0) 771-86 08 60

Serviceanmälan, jour
+46 (0) 734 160 440

 

Vid brand, fara för liv eller hälsa samt pågående brott ring alltid 112.

Kontrakts-/ekonomifrågor
Anja Lindström
anja@grandab.com
+46 (0)701 46 42 54

Serviceanmälan
vardagar 07-16

MBA Fastighetsservice

www.mbafast.se
Eller +46 (0) 31 22 05 54

Serviceanmälan, jour
+46 (0) 734 160 440

 

Vid brand, fara för liv eller hälsa samt pågående brott ring alltid 112.

Kontrakts-/ekonomifrågor
Jesper Lindö
jesper@grandab.com
+46 (0)706 18 65 08

Serviceanmälan
vardagar 07-16

MBA Fastighetsservice

www.mbafast.se
Eller +46 (0) 31 22 05 54

Serviceanmälan, jour
Spikbussen

+46 (0)520 330 14

 

Vid brand, fara för liv eller hälsa samt pågående brott ring alltid 112.

Kontrakts-/ekonomifrågor
Jesper Lindö

jesper@grandab.com
+46 (0)706 18 65 08

Kontrakts-/ekonomifrågor
Anja Lindström
anja@grandab.com
+46 (0) 701 46 42 54

Serviceanmälan
vardagar 07-16

Optimal fastighetsservice
www.optimalservice.se/felanmalan Eller +46 (0) 732-261 74 00

Serviceanmälan, jour
Securitas

+46 (0)10 47 05 300

 

Vid brand, fara för liv eller hälsa samt pågående brott ring alltid 112.

Kontrakts-/ekonomifrågor
Vera Martinson
vera@grandab.com
+46 (0)766 36 61 85

// JavaScript Document