Fastighetsutveckling

Vi hjälper fastighetsägaren genom hela processen, från fastighetsanalys till projektstyrning och går gärna in som byggherreombud. Grandab kan fungera som en riskdelande partner men rådgivning sker även på konsultbasis. När projektet väl startat leder vi det effektivt framåt, från idé till genomförande.

  • Byggherreombud
  • Fastighetsanalys
  • Projektstyrning
  • Analys, förvärv och utveckling av byggrätter
  • Rådgivning/konsultation

För frågor gällande Fastighetsutveckling, kontakta:

Carl Petre
+46(0)732 32 58 37
carl@grandab.com