Novi Real Estate

600 000  kvm

Novi Real Estate AB har sedan starten den 1 april 2016 utvecklats till en av de större aktörerna på externförvaltningsmarknaden med fastigheter värda ca 30 miljarder kronor under förvaltning.

Bolaget grundades i oktober 2015 på initiativ av Grandab Management AB med målet att erhålla uppdraget att förvalta Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Livs (publ) svenska fastighetsbestånd. Under vintern stod det klart att bolaget vunnit upphandlingen och efter en hektisk vår stod bolaget klart att ta över uppdraget den 1 april 2016.

Novi, med huvudkontor i Stockholm, omsätter ca 75 MSEK och har 40 anställda.

Grandab sålde sina aktier i bolaget till huvudägaren, Gullringsbo, under 2019.

www.novire.se