Asset Management

Vi hjälper investerare att identifiera, förvärva, utveckla och förvalta fastigheter som ligger i linje med investerarens strategi och riskprofil. Vi är gärna med som medinvesterare och riskdelande partner.

  • Fastighetsstrategi
  • Förslag köp/sälj
  • Investeringsstrategi
  • Lönsamhetsanalys
  • Affärsplan
  • Finansiering
  • Kontroll, styrning och uppföljning av fastighetsförvaltning

För frågor gällande Asset Management, kontakta:

Mikael Hasselberg
+46(0)708 44 30 16
mikael@grandab.com

Anja Lindström
+46(0)701 46 42 54
anja@grandab.com

Carl Petre
+46(0)732 32 58 37
carl@grandab.com