Nordstaden 13:7

2 700  kvm

Ort:
Göteborg

Lokalarea:
ca 2 700 kvm kontor

Fastigheten har förvärvats av ett konsortium bestående av Grandab Management AB, Profura Fastigheter AB, H.A Bygg AB, FL Fastigheter AB samt några privata investerare.

Fastigheten är belägen på Norra Hamngatan 4 i centrala Göteborg. Grandab har ett helhetsansvar innefattande Asset Management, Fastighetsutveckling, Property Management, Ekonomisk förvaltning samt Uthyrning.