Utvecklingen av Skeppsbron

350-400  mkr

25 000  kvm

3  år

Ort:
Göteborg

Lokalarea:
ca 25 000 kvm hotell och kontor

För Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv fungerar Grandab som byggherreombud för utvecklingen av fastigheterna Inom Vallgraven 52:4 och Inom Vallgraven 52:5 i Göteborg. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till cirka 25 000 kvm och är fördelat på hotell och kontor.

Projektkostnaden bedöms till cirka 350-400 miljoner och projektet beräknas pågå under tre år.