Här finner du kontaktuppgifter för
dig som hyresgäst.

Kontrakts-/ekonomifrågor
Per Liljenfeldt
per@grandab.com
+46 (0)709 21 86 43

Serviceanmälan
vardagar 07-16
Kilbäckens Fastighetsutveckling

www.kilbacken.se

Eller +46 (0) 522 109 90

Serviceanmälan, jour
Spikbussen
+46 (0) 520 330 14

Kontrakts-/ekonomifrågor
Jessica Johansson
jessica@grandab.com
+46 (0) 709 92 36 24

Kontrakts-/ekonomifrågor
Per Liljenfeldt
per@grandab.com
+46 (0) 709 21 86 43

Kontrakts-/ekonomifrågor
Per Liljenfeldt
per@grandab.com
+46 (0) 709 21 86 43

Kontrakts-/ekonomifrågor
Sandra Kartberg
sandra@grandab.com
+46 (0) 709 92 36 23

Serviceanmälan
MBA Fastighetsservice

Vardagar 07:30-16:00
www.mbafast.se
Eller +46 (0) 31 22 05 54

Serviceanmälan, jour
+46 (0) 734 160 440

Kontrakts-/ekonomifrågor
Jessica Johansson
jessica@grandab.com
+46 (0) 709 92 36 24

Serviceanmälan
MBA Fastighetsservice

Vardagar 07:30-16:00
www.mbafast.se
Eller +46 (0)31 22 05 54

Serviceanmälan, jour
+46 (0) 734 160 440

Kontrakts-/ekonomifrågor
Jessica Johansson
jessica@grandab.com
+46 (0) 709 92 36 24

Serviceanmälan
Veolia
www.v3i.se
Brådskande ärenden anmäls till tfnnr +46 (0) 31 599 100

Kontrakts-/ekonomifrågor
Jessica Johansson
jessica@grandab.com
+46 (0) 709 92 36 24

Serviceanmälan
vardagar 07-16
Kilbäckens Fastighetsutveckling
www.kilbacken.se

Eller+46 (0)522 109 90

Serviceanmälan, jour
Spikbussen

+46 (0)520 330 14

Kontrakts-/ekonomifrågor
Jessica Johansson
jessica@grandab.com
+46 (0)709 92 36 24

Kontrakts-/ekonomifrågor
Anja Lindström
anja@grandab.com
+46 (0) 701 46 42 54

// JavaScript Document